تبلیغات
حماسه های پایدار - دو بیتی در مورد شهید

حماسه های پایدار

ای رهبر آزاده آماده ایم آماده

دو بیتی در مورد شهید

دل آمد و بار عشق بر دوش گرفت                           فریاد هجوم رنگ خاموش گرفت

از بال فرشتگان دعا می بارید                                 وقتی که خدا تو ر در آغوش گرفت

                       ..............................................................

ما پیکر خویش را شکستیم ای مرگ                       دامان تو را هجوم رستیم ای مرگ

امروز که پیراهنمان گلگون است                             در تشییع جنازه تو هستیم ای مرگ

                      ................................................................

سر تا سر شهر عطر آگین بود                            لبخند تمام کوچه ها غمگین بود

آن روز تو که بر دوش تو را می بردیم                    تابوت سبک ولی غمت سنگین بود

                     .................................................................

اشکیم و به دور چشم تر میگردیم                     تا صبح به دنبال سحر میگردیم

سوگند که ما در آسمان چون خورشید               زرد آمده ایم و سرخ برگردیم

                     .................................................................

آن روز کمی ترانه کم بود که تو...                    یک حس کبوترانه کم بود که تو....

میدان نبرد...مین...گلوله ... تشویق               یک مرد در این میانه کم بود که تو...

                    ..................................................................

با ما کمی از بهار خون حرف بزن                    از غیرت شهرواژگون حرف بزن

وقتی پدرم شهید شد مجنون بود                  آقای معلم از جنون حرف بزن

                   .................................................................

او رود جنون بود که دریا میشد                     با بیرق افتاب بر پا میشد

پرواز اگر نبود، معلوم نبود                            این مرد چگونه در زمین جا میشد 

                   .................................................................

در رقص گلوله  دلنشین میمیرند                   روی هیجان سرخ مین میمیرند

خاکستر پیکر تو هم گمشده است                 مردان بزرگ این چنین میمیرند 

                   ................................................................

تا اول و آخر سفر باختن است                       در بازی عشق برد در باختن است

از پیکر بی سرم تعجب نکنید                       سرباز شدن برای سر باختن است

                  ................................................................

ما حادثه ای به زخم آراسته ایم                    کز تیرگی قدیم شب کاسته ایم

صبحیم که صادقانه از خواب گران                  با یک نفس عمیق بر خواسته ایم

                ..................................................................

افتاد به خاک آسمن غمگین شد                  تن پوش بی آستین به خون آذین شد

هر قطره ی خون تو سپیداری سرخ               هر برگ شبیه پنجه ای خونین شد

                 ................................................................

گفتم که چرا دشمنت افکند به مرگ                گفتا که چو دوست بود خرسندبه مرگ

گفتم که وصیتی نداری؟ خندید                      یعنی که همین بس است لبخندبه مرگ

                 ...............................................................

نوشیدن نور ناب کاریست شگفت                  این پرسش را جواب کاریست شگفت

تو گونه ی یک شهید رابوسیدی؟                   بوسیدن نور ناب کاریست شگفت 

                ................................................................

دلا یاران عاشق زود رفتند                           از این وادی همهخشنود رفتند

من و تو مثل یک مرداب ماندیم                    خوشا آنان که مثل رود رفتند

                 ...............................................................

آن روز در آن معرکه مجنون رقصید                   بی خود شد و درکنار کارون رقصید

خورشید فرو رفت به اعماق زمین                  از شرم برادرم که در خون رقصید

                ................................................................

ای کاش سخن آینه ی جانم بود                    جان عرصه ی ترکتازجانانم بود

دل تنگ شد از نفاق دیرین ای کاش               یک ذره صداقت شهیدانم بود

                 ...............................................................

از زخم شناسنامه دارند هنوز                      در مسجد خون اقامه دارند هنوز

آنان همه از تبار باران بودند                        رفتند ولی ادامه دارند هنوز

              .................................................................

می خواهد از این سکوت آزاد شود               در سبز ترین حنجره فریا د شود

این مرد که در خون و خطر میرقصد              یک روز قرار بود داماد ش[ دوشنبه 14 بهمن 1392 ] [ 11:06 ب.ظ ] [ فدایی گمنام بنابی ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه